حامیان رسانه ای


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 23 مرداد 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 23 مرداد 1395
آخرین مهلت ثبت نام 24 بهمن 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 24 بهمن 1396
اعلام نتایج داوری 24 بهمن 1396
تاریخ برگزاری 29 بهمن 96
برگزارکننده مرکز همایش
سامانه ثبت نام

 

تماس با ما

01133359334

02133699094

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

سامانه مدیریت همایش ها